Du bliver stillet ca. 15 vigtige spørgsmål på skærmen. Det tager ca. et kvarter at besvare alle spørgsmålene. Bestillingen er ligetil - og vi hjælper dig hele vejen.


Du kan til enhver tid gå tilbage og ændre dine svar, springe spørgsmål over eller afbryde - bestilling sker først til sidst, hvis du vælger at klikke på "Bestil".


Indledningsvist skal du bestemme, hvad fuldmagten skal vedrøre. På næste side bliver du spurgt om dit navn m.v.


Hvad skal fuldmagten vedrøre?

De fleste vælger, at fuldmagten både skal vedrøre økonomiske og personlige forhold.


Sikker - dine oplysninger er krypterede og kan ikke læses af andre.

Pris

Prisen på en fuldmagt er 2.250 kr. inkl. moms. Prisen inkluderer fuld rådgivning om fuldmagten og besvarelse af spørgsmål.

Ønsker du og din ægtefælle en (enslydende) fuldmagt hver især, koster fuldmagten til din ægtefælle kr. 500 yderligere - dvs. samlet kr. 2.750 inkl. moms.

Sådan foregår det:

1)< Vi sørger for at udfærdige en fuldmagt, baseret på dine indtastede ønsker – hvorefter vi sender fuldmagten til dig til gennemsyn.

2) Hvis du har spørgsmål eller tilføjelser til fuldmagten, tager vi en snak pr. telefon – medmindre du foretrækker at sende dine rettelser pr. e-mail.

3) Den endelige fuldmagt kan eventuelt blive underskrevet foran en ”notar” ved din lokale byret – dette kan gøres dagligt uden tidsbestilling og tager få minutter.

Vi vejleder dig nærmere om det praktiske i den forbindelse.

Hvis fuldmagten skal underskrives hos notar, er der et gebyr på 300 kr., der skal betales til notaren.

Sådan bestiller du (udvidet)

Mangler tekst